image
Ons Verhaal
De oorsprong:

In 1981 ontstaat de "Muziekgroep blokfluiters" o.l.v. Elza De Caesemaeker in een Brasschaatse meisjesschool en gaat een onbekend avontuur tegemoet. Een vzw werd opgericht in 1983 onder de naam "Muziekgroep 't Hemeltje". Met 22 leerlingen en ouders verkocht men toen deur aan deur wafels te Brasschaat om een Orff- instrumentarium en educatief materiaal aan te kopen. Spelend Musiceren werdt populair gevolgd in de lokalen van het toenmalige kinderopvangcentrum het Hemeltje.

1985 was de interesse zo aanstekelijk en had men meer ruimte nodig. Het gemeentebestuur kon meer lokalen toewijzen in het oude rijkswachtgebouw en later nog op meerdere plaatsen. We worden een JeugdMuziekAtelier 't Hemeltje bij de federatie Musicerende Jeugd. Naast blokfluiten met Orff-instrumenten werden er langzaam andere instrumenten afdelingen opgestart. Klassiek - volksmuziek - pop muziek. Allerlei optredens gebeurden op eigen bodem. Ook muziekweekends, toonmomenten, concerten bezoeken, muzikale workshops , uitwisselingen, en tal van activiteiten / festiviteiten werden gehouden als bron van inkomsten voor allerlei onkosten en voor aankoop van instrumenten of het betalen van vergoedingen van de leerkrachten etc…. Een samenspelgroep ontpopt zich tot een orkest : JheMelA Orkest van het JeugdMuziekAtelier .

De optredens breiden zich uit sinds 1989 naar het buitenland : Syke-Bremen Duitsland in uitwisseling, Graafschap Kent in uitwisseling, (9jaar) deelnemen aan Festivals te Groot Brittannië, Blue Lake Fine Arts Camp USA in uitwisseling, (3 grote ) Amerika / Canada concertreizen waarvan ook in opnames verpakt.

Naamgeving:

De naam het Hemeltje zorgde voor problemen bij de postverdeling te Brasschaat daarom werd het aangepast: Hoofdletters JMA , afkorting voor JeugdMuziekAtelier met daarin het hemeltje verwerkt, zo ontstond JheMelA.

Ondertussen stopt de federatie Musicerende Jeugd met haar werking. Voortaan gaan we dan functioneren als Atelier voor Muziek - JheMelA vzw met het accent op Atelier. Omdat onze aanpak daaraan aansluit. We bundelen een eigen werkmethode "Speel mee met Chakle", muziek met kleur voor jongeren en volwassenen. Het Atelier voor Muziek - JheMelA werkt ook holistisch door haar chakra afdelingen en ontwikkelde daaruit haar methode.

Vrijwilligers doen de wereld draaien… of toch zeker in het Atelier voor Muziek - JheMelA.

Van bij de start hebben we een enthousiast onbaatzuchtig korps vrijwilligers . Zij zijn sinds 1982 van onschatbare waarde voor de werking en het functioneren van de vereniging. Gelukkig zitten er ook een aantal enthousiaste jonge mensen in het team om voortzetting te garanderen.

Doelstelling:

We willen voor kinderen, jongeren en volwassenen een kwaliteitsvolle muzikale opleiding aanbieden, die aansluit bij de muzikale belevingswereld en de mogelijkheden van de cursisten met "Muziek Op Maat".

In het Atelier voor Muziek mag er zelfs wat geknoeid worden, tot men een tevreden resultaat kan bekomen. We willen onze leerlingen leren dat men zonder mislukkingen geen vooruitgang kan maken of zelfvertrouwen kan opbouwen.

Daarom bieden we de mogelijkheid om zowel vocaal als instrumentaal te experimenteren: dit gebeurt individueel, in combo's of in ensembles. Het leerkrachtenteam bestaat uit kwaliteitsvolle creatieve mensen die hun talent met liefde voor muziek graag doceren.

Het Atelier voor Muziek - JheMelA weet zich nog steeds te handhaven door zichzelf in vraag te stellen en zichzelf te evalueren om dan uiteindelijk te blijven evolueren. Als privé-initiatief hebben we de vrijheid om zelf beslissingen te nemen. De vooruitgang hangt enkel af van de leerling zelf en wordt niet tegengehouden door andere leerlingen bij de individuele aanpak. De leerling kan op basis van eigen interesse een pakket samenstellen.

De kernnoot: Muziek bezit een enorm heilzame werking, en zeker wanneer men ermee leert omgaan vanuit een eigen kracht als onbegrensd gebied waaruit je vooral vreugde haalt!

Dank je wel voor het vertrouwen en de steun:

Oud-burgemeester L.Bertels en oud-schepen E.Leemans.

Alle medestichters van de vzw in 1982. Alle leden van Bestuur.

Burgemeester D.De Kort, J.Jambon , Ph.Cools en het gemeentebestuur van Brasschaat.

Alle dierbare talrijke vrijwilligers , creators van de werkboeken, administratieve helpers, It'ers.

Alle leerkrachten.

Alle ouders en leerlingen.

image
Doelstelling
Atelier voor Muziek

Het Atelier voor Muziek - JheMelA biedt een kwaliteitsvolle muzikale opleiding aan, voor kinderen, jongeren en volwassenen, die aansluit bij de muzikale belevingswereld en de mogelijkheden van de cursisten.

In het Atelier voor Muziek mag er per definitie geëxperimenteerd worden, zelfs wat geknoeid, tot men een tevreden resultaat kan bekomen. We willen onze cursisten leren dat men zonder mislukkingen geen vooruitgang kan maken of zelfvertrouwen kan opbouwen.

Daarom bieden we de mogelijkheid om zowel vocaal als instrumentaal te experimenteren: dit gebeurt individueel en/of in combo’s en ensembles door middel van creativiteit, zelfexpressie, improvisatie en ritmiek.

Allerlei optredens verzorgen en organiseren, of samenwerken met gelijkaardige verenigingen behoort ook als mogelijkheid tot onze werking.

De cursist maakt een eigen keuze tussen 30 minuten, 45 minuten, of 60 minuten INDIVIDUELE les OF men kan wekelijks 60 minuten INDIVIDUEEL instrumentles gecombineerd met muziekleer volgen bij Muziek op Maat.

Het leerkrachtenteam bestaat uit kwaliteitsvolle creatieve leerkrachten die hun vak met passie doceren.

Het Atelier voor Muziek - JheMelA weet zich te handhaven door zichzelf steeds in vraag te stellen om zichzelf van daaruit te blijven evolueren

Als privé-initiatief hebben we de vrijheid om zelf beslissingen op pedagogisch vlak te nemen. Doordat we kiezen voor een individueel lestraject, kan iedereen op zijn/haar eigen niveau werken en is vooruitgang dus enkel afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling zelf.

We genieten logistieke en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur, maar onze leerlingen zijn niet gesubsidieerd, we ontvangen geen werkingssubsidies en/of geen leerlingensubsidies.

We hebben een enthousiast onbaatzuchtig team vrijwilligers en een kwaliteitsvol lerarenkorps. Maar bovenal genieten we enorm van al onze enthousiaste cursisten die veel vreugde beleven aan hun hobby!

De kernnoot: Muziek bezit een enorm heilzame werking, en zeker wanneer men ermee leert omgaan vanuit een eigen kracht.

Vreugde ervaren is van primair belang binnen ons Atelier voor Muziek - JheMelA.

image
Aandachtspunten
Schrijf je tijdig in voor het nieuwe werkjaar.

Lesdagen blijven onder voorbehoud tot eind oktober.

Inschrijving = Formulier invullen (online of in atelier) + betaling lesgeld (of voorschot 100 EUR) Indien de cursist onderbreekt of beëindigt, blijft het totale jaargeld verschuldigd aan het Atelier.

Regelmatige aanwezigheid wordt verwacht van elke cursist vanaf 5 jaar. Elke afwezigheid dient verwittigd te worden aan het secretariaat en de leerkracht.

Werkjaarkalender zelf goed in acht nemen.

Afbetalingssysteem mogelijk, te bespreken op het secretariaat BANCONTACT doorlopend ter beschikking

Documenten en Informatie
image
Financieel
Belangrijk over financieel
  • Inschrijving = DIGITAAL via onze website, of formulier invullen in Atelier + betaling lesgeld / of voorschot €100.
  • Indien de cursist onderbreekt of beëindigt, blijft het totale jaargeld verschuldigd aan het Atelier, alsook de bijbetaling.
  • Bancontact is doorlopend ter beschikking om te betalen.
Documenten en Informatie
image
Galerij
"A picture says more than a thousand words..."
CreaNeuzen

CreaNeuzen nov 2023 CreaNeuzen nov 2023 CreaNeuzen nov 2023 CreaNeuzen nov 2023

CreaNeuzen CreaNeuzen CreaNeuzen

SpeurNeuzen

SpeurNeuzen SpeurNeuzen SpeurNeuzen SpeurNeuzen SpeurNeuzen SpeurNeuzen SpeurNeuzen

Instrumenten

Drums Piano Harp Instrumenten Instrumenten Instrumenten Instrumenten

Orff Instrumenten

Orff 1 Orff 2

Zang

zang

Halloween

Binnenkort nieuwe foto's.